Gør du dig tanker om at ændre dit alkoholforbrug og ønsker du at arbejde med dine alkoholvaner? Du kan få individuelle, anonyme og gratis samtaler hos Folkesundhed Aarhus, hvis du ønsker råd og vejledning til at arbejde med dine alkoholvaner eller er bekymret for en pårørende.  

Samtalerne er fortrolige, og du kan være anonym under samtalerne. 

Vi tilbyder op til fem samtaler. Vi tager udgangspunkt i, hvad du er optaget af i forhold til dit alkoholforbrug. Det kan være, at du ønsker at skære ned, ændre i dit forbrug eller holde en pause. 

Samtalerne kan foregå telefonisk eller via et fysisk fremmøde. Du kan også være med i en gruppe, hvor du møder andre, der også ønsker at arbejde med deres alkoholvaner.  

Er du pårørende til en, der drikker for meget, tilbyder vi dig op til to samtaler.