I Danmark er det meget almindeligt at drikke alkohol, og for 650.000 danskere kan det få negativ betydning for deres helbred. Tilbuddet er gratis, og er til dig, der er nysgerrig på dit forbrug af alkohol - uanset om du er ung eller gammel - eller til dig, som er bekymret for en ven eller pårørende.

Gør du dig indimellem tanker om dit forbrug af alkohol, eller er det andre, der prikker til dig på grund af dine alkoholvaner? Så er du velkommen til en kort samtale om alkohol hos Folkesundhed Aarhus.

Vi taler blandt andet om:

  • Hvad betyder alkohol for dig?
  • Hvad betyder alkohol for dit helbred og dine omgivelser?
  • Hvilke muligheder ser du selv, hvis du vil nedsætte dit forbrug?
  • Hvilke ønsker har du selv i forbindelse med dit alkoholforbrug?


Individuel samtale
Vi tilbyder dig op til fem samtaler af en varighed af 15 - 30 minutter alt efter behov. Samtalerne foregår med den samme sundhedsmedarbejder hver gang og finder sted på Folkesundhed Aarhus, Frydenlund, Høgevej 25B, 8210 Aarhus V

Hvis det ved screening eller i samtalen viser sig, at du er afhængig af alkohol eller har behov for egentlig alkoholbehandling, hjælper vi dig i kontakt med Center for Alkoholbehandling, Aarhus Kommune, såfremt du ønsker det.


Ven eller pårørende

Er du tæt på én, der drikker, tilbyder vi to samtaler om, dels hvad du kan gøre for din ven eller pårørende, dels hvordan du kan tage vare på dig selv.


Det er nemt at komme i gang

  1. Ring direkte til en sundhedsmedarbejder på tlf. 41 85 77 61
  2. Ring til Folkesundhed Aarhus på tlf. 87 13 40 35 eller mail til os på folkesundhed@mso.aarhus.dk
  3. Læs mere på Folkesundhed Aarhus´ hjemmeside 

 

Jeg begyndte at drikke lidt for bedre at kunne sove. Heldigvis fik jeg god hjælp til at komme væk fra den vane.
Mikkel, 44 år