Vi vil gerne invitere dig til at deltage i forskningsprojektet Tværfaglig koordineret indsats, som undersøger hvordan et tæt samarbejde mellem en jobkonsulent fra Jobcenter Aarhus og en sundhedsfaglig medarbejder fra Folkesundhed Aarhus kan styrke rehabiliteringsforløbet og hjælpe sygemeldte borgere tilbage i job. Alle borgere bliver inviteret hvis de er sygemeldte med berettigelse til sygedagpenge, mens de går et forløb ved Jobcenter Aarhus og Folkesundhed Aarhus. Før du beslutter, om du vil deltage i projektet, vil vi bede dig læse information om projektet.

Hvad indebærer deltagelse i projektet?

Hvis du siger ja til at deltage i projektet, vil der blive trukket lod om du skal modtage vanlig indsats på jobcenteret eller Tværfaglig koordineret Indsats, hvor der er et tættere samarbejde med jobkonsulent og sundhedsfaglig medarbejder. Som deltager i projektet skal du svare på et spørgeskema om, hvordan du klarer dig i din hverdag. Du vil blive bedt om at svare på et spørgeskema ved start og ved afslutning samt efter 6 og 12 måneder. Besvarelse af hvert spørgeskema tager ca. 10 minutter.

Beskrivelse af indsatserne

Vanlig indsats indebærer, at du modtager vanlig sygedagpengeopfølgning, der ikke systematisk koordineres med det forløb du følger ved Folkesundhed Aarhus.

Tværfaglig Koordineret Indsats vil indebære, at du får tilknyttet en fast jobkonsulent og en fast sundhedsfaglig medarbejder. Der vil være et tættere samarbejde mellem dig, jobkonsulenten og den sundhedsfaglige medarbejder. Det indebærer bl.a. at der gennemføres en fælles samtale mellem jer tre, hvor der med fokus på din situation og dine behov lægges en plan for dit samlede forløb hen mod en raskmelding. Indsatsen bygger på den nyeste viden om rehabilitering og arbejde, og indeholder individuelle samtaler kombineret med beskæftigelsesrettet vejledning og støtte.

Anonymitet og datasikkerhed

Al information om dig bliver behandlet fortroligt, og vil være anonymiseret, når projektets resultater skal offentliggøres. Det betyder, at man ikke kan forbinde dig personligt med resultaterne.

Samtykke

For at kunne deltage skal du give et skriftligt samtykke til deltagelse i projektet. Det er frivilligt at deltage i projektet, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. I så fald overgår du til at modtage jobcentrets vanlige sygedagpengeopfølgning. Jobcentret er således altid forpligtet til at lave opfølgning på din sygedagpengesag, uanset din deltagelse i projektet.

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte fysioterapeut Britt Bjerregaard eller fysioterapeut Hanne Fabricius ved Folkesundhed Aarhus på tlf. 87134035, hverdage mellem kl. 9-12 eller seniorforsker Lisa Gregersen Østergaard på mail lisaoest@rm.dk

 

Her finder du informationen i en printvenlig PDF