Gå til hovedindhold

Sammen om Diabetes i Aarhus

Information til praktiserende læger, sundhedsprofessionelle og andre samarbejdspartnere om kursusforløbet Sammen om Diabetes i Aarhus. Et kursus til borgere som har gavn af ekstra støtte til at leve sundere med type 2-diabetes.

 • Læs op

Indhold

  Folkesundhed Aarhus i Globus1 under Aarhus Kommune tilbyder borgere med type 2-diabetes i hele Aarhus Kommune gratis kursusforløb målrettet dem, der har gavn af ekstra støtte til at mestre deres sygdom og reducere risikoen for at udvikle diabetiske senkomplikationer.   

  Kurset er både for dansktalende borgere, samt borgere der har gavn af støtte fra sundhedsfaglige medarbejdere, der taler arabisk, somalisk eller farsi (persisk).  

  Kursets indhold

  Kurset løber over 12 måneder og er inddelt i fire faser á tre måneders varighed. På kurset deltager borgeren i individuelle og gruppebaserede forløb med fokus på det, der skal til, for at den enkelte borger kan leve godt med diabetes. 

  Forløbet, der er en blanding af undervisning og træningsaktiviteter, giver viden og praktiske redskaber til et godt hverdagsliv med diabetes. Vi køber ind sammen, laver mad og afprøver forskellige former for bevægelsesaktiviteter. Der er et stort fokus netværk og fællesskab mellem deltagerneEfter forløbet følger to års opfølgning, hvor borgeren støttes i at fastholde de nye, sundere vaner.

  I videoen kan du høre Fatima Ali, sundhedsmedarbejder, og Ali Khoubaize, sygeplejerske, fortælle kurset.

  Hvem kan deltage? 

  • Borgere der bor i Aarhus kommune  
  • Er mellem 18-65 år
  • Har et langtidsblodsukker på mindst 53 mmol/mol
  • Er motiveret for at arbejde med dine vaner, sundhed og trivsel

  Find yderligere information til dig som praktiserende læge, sundhedsmedarbejder og øvrige samarbejdspartnere nedenfor:

  I opstarten af et forløb kan der via kontaktlæge app’en afholdes en koordinerende konference mellem dig og projektmedarbejderen, hvis der er et behov for det. Her kan patientens individuelle behov belyses, og forløbet afstemmes på tværs af sektorer.  

  Derudover kan der være behov for en tættere koordinering via korrespondancer undervejs i forløbet.  

  Sådan henviser du    

  Send en kommunehenvisning og skriv ’Sammen om Diabetes i Aarhus’ i emnefeltet.

  Hør Annelli Sandbæk, enhedschef, Steno Diabetes Center Aarhus, præsentere kursusforløbet og din rolle som læge i Sammen om Diabetes i Aarhus.

   

  I videoen deler praktiserende læge Trine Brogaard, Lægerne i Gellerup, sine erfaringer fra pilotprojektet Sammen om Diabetes.

  Kontakt

  Har du spørgsmål, så kontakt Folkesundhed Aarhus på e-mail folkesundhed@mso.aarhus.dk eller telefon 87 13 26 30.

  Kender du borgere via dit arbejde, som har gavn af at deltage i kursusforløbet Sammen om Diabetes i Aarhus, så kan du guide dem ind på siden, hvor I kan læse mere om kurset, og hvordan man tilmelder sig:

  Sammen om Diabetes i Aarhus

  Sådan henviser du

  Borgere, som ønsker at deltage, kan henvises til forløbet, ved at du skriver til Folkesundhed Aarhus på e-mail folkesundhed@mso.aarhus.dk.

  Kontakt

  Har du spørgsmål, så kontakt Folkesundhed Aarhus på e-mail folkesundhed@mso.aarhus.dk eller telefon 87 13 26 30.

  Individuel samtale 

  Efter henvisning afholdes der en afklarende samtale med borgeren, som tager udgangspunkt i den enkeltes behov og omstændigheder. Samtalen har til formål at afdække borgerens motivation, forventninger og forudsætninger for at arbejde med ændring af sundhedsvaner. Herudfra laves en individuel plan for borgeren for forløbet, og der kan planlægges et møde mellem borgerens praktiserende læge, indsatsens sundhedsmedarbejder samt borgeren, hvis dette vurderes nødvendigt for at sikre en koordineret indsats for borgeren. 

  De enkelte forløb vil blive tilpasset den enkelte borgers unikke behov og ressourcer og vil omfatte en kombination af individuelle og gruppebaserede tiltag med fokus på sund livsstil, compliance og fastholdelse. Samtidig vil der være et element af brobygning, som skal være med til at understøtte borgerens fastholdelse under og efter forløb. 

  Kursets aktiviteter er inden for fire sammenhængende områder

  Individuelle forløb: Bilaterale samtaler mellem borgere og relevante sundhedsmedarbejdere, der har til formål at styrke borgerens viden om sygdommen, styrke borgerens sundhedsmæssige kompetencer i forhold til håndtering af sygdomme samt motivere borgeren til at implementere og fastholde en sund og aktiv livsstil.

  Gruppebaserede forløb: Gruppebaserede forløb der har til formål at aktivere sociale bånd og energier mellem kursusdeltagerne gennem fokus på eksempelvis madlavning, træningsaktiviteter, patientuddannelse og makkerordning.

  Brobygningsforløb: Praktisk støtteindsats der har til formål at øge kursusdeltagernes lyst og overskud til at implementere og fastholde en sund og aktiv livsstil gennem brug af eksempelvis aktivitetspas samt håndholdte brobygningsforløb til foreninger og civilsamfundsaktiviteter.

  Opfølgning: Opfølgende dialog og sparring med kursusdeltagerne med henblik på at fastholde de nye vaner, der er opbygget under forløbet, og om nødvendigt genaktivere centrale elementer efter behov.