’Røgfrit Liv’ er et gruppeforløb, hvor du kan deltage efter en indledende individuel samtale med en rygestoprådgiver.

Forløbet strækker sig over seks mødegange – alle på samme ugedag.

Der er maksimalt 12 deltagere i gruppen.

Gruppen planlægger i fællesskab en stopdato, der typisk vil ligge mellem 2. og 3. mødegang.

Gennem forløbet arbejder vi med:

  • En god forberedelse af dit rygestop
  • At lære egne rygevaner at kende, så du lettere kan bryde dem
  • Tips og ideer til hvordan du kan tackle rygetrang når den opstår
  • Kendskab til abstinenser, nikotinafhængighed, helbredsfordele
  • Evt. brug og udtrapning af nikotinerstatningsprodukter m.m.

Der vil også være øvelser med billeder og korte mindfulness-øvelser.

Forløbet afholdes på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C.