Hvis I, som arbejdsplads, ønsker at støtte jeres medarbejdere til et røgfrit (arbejds-)liv, vil vi gerne bidrage med viden og forløb for jeres medarbejdere.

Tilbuddet er gratis, under forudsætning af at I, som arbejdsplads, arbejder med flg. områder i forhold til rygning:

  • formulerer en aktiv rygepolitik
  • sætter en dato for indførelse af røgfri arbejdstid inden for max. et år.
  • indfører strukturelle ændringer, der understøtter processen frem mod et røgfrit miljø

Et gruppeforløb for medarbejdere består typisk af seks mødegange, med én mødegang pr. uge. Hver mødegang varer 2 timer.

Forløbet kan foregå på jeres arbejdsplads, såfremt der er mellem 5 og 12 deltagere.

Der er mulighed for gratis nikotinerstatning for medarbejderne, i en begrænset periode.

Ønsker du at vide mere om røgfri arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte os.