Pårørendevejlederen kan kontaktes af pårørende der pludselig har fået sygdom tæt inde på livet. Desuden hvis man har været pårørende i en længere periode og har brug for at drøfte den hjemlige situation og den forandrede hverdag. Undersøgelser og erfaring viser, at alvorlig og langvarig sygdom ikke alene påvirker den syge, men også de pårørende.

Borgere i Aarhus kommune og de pårørende skal have de bedst mulige rammer for at kunne klare sig selv. Det skal gøres muligt for dem at være længst muligt i hinandens liv – uden at den pårørende bliver yderligere belastet. Mange pårørende støder på både praktiske, økonomiske og juridiske spørgsmål oven i de følelsesmæssige udfordringer, der kan opstå når et menneske tæt på bliver syg.

Pårørendevejledning kan eksempelvis bestå af:

  • Hjælp til at få overblik over psykosociale problemstillinger
  • Rådgivning om juridiske, sociale og økonomiske forhold
  • At bygge bro og henvise til offentlige tilbud og tilbud i foreninger-
  • Bidrage til drøftelse af boligsituationen.

 

Henvendelse til pårørendeteamet:

Det er gratis for pårørende i Aarhus Kommune at deltage i alle aktiviteter. Den pårørende kan selv henvende sig via telefon eller kontaktformularen på hjemmesiden. Sundhedspersonale i kommunalt- eller regionalt regi kan ligeledes formidle kontakten.

NB: Vi tager vores forholdsregler ift. Corona.