Sundhedsstaben arbejder med at indfri de politiske målsætninger for borgerne om mere lighed i sundhed, medborgerskab og fællesskab, et selvstændigt og meningsfuldt liv samt et trygt og kvalitetsfuldt sundhedsvæsen på tværs af sektorer.
Dette sker via et strategisk udviklingsarbejde med Aarhus Kommunes Sundhedspolitik, Medborgerskabspolitikken, Sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner samt det akutte og rehabiliterende område som omdrejningspunkt. I praksis betyder det, at vi arbejder tæt sammen med almen praksis, Aarhus Universitetshospital, de boligsociale helhedsplaner, Aarhus Universitet og partnerskaber med bl.a. patientorganisationer, uddannelsesorganisationer og andre dele af civilsamfundet.