Folkesundhed Aarhus i Globus1 er placeret på adressen Gudrunsvej 3a i 8220 Brabrand.
Vi har sundhedsmedarbejdere, der taler arabisk, tyrkisk, somalisk og persisk.

I vores afdeling kan vi hjælpe dig, hvis du:

  • Har type 2 diabetes, hjertekarsygdom eller KOL og gerne vil arbejde med dine sundhedsvaner
  • Har ondt i lænderyggen og gerne vil afprøve et hensyntagende træningsforløb
  • Gerne vil stoppe med at ryge
  • Gerne vil arbejde med dine kost og motionsvaner

OBS: Nogle af forløbene henvender sig til særlige målgrupper.

Derudover har vi en række tilbud til alle beboere i boligområdet Gellerup og Toveshøj, blandt andet ”Aktive familier i det fri”, et samarbejde med DGI, hvor træning, leg, oplevelser i naturen og kvalitetstid med familien er i fokus. Vi anvender lokalområdets muligheder i form af grønne områder, legepladser, parker, stisystemer, skov og sø.

Det vigtigt for os også at arbejde med, hvordan du kan fastholde din sundhed, efter du har været i et forløb hos os. Derfor har vi fra starten fokus på at bygge bro og samarbejde med civilsamfundet om løsninger, hvor du kan holde fast i fx din træning eller dit rygestop.

Har du lyst til at arbejde med din sundhed, så klik HER og læs mere om vores tilbud i Folkesundhed Aarhus.