Folkesundhed Aarhus, Vest under Aarhus Kommune tilbyder borgere med type 2-diabetes i hele Aarhus Kommune gratis kursusforløb målrettet dem, der har gavn af ekstra støtte til at mestre deres sygdom og reducere risikoen for at udvikle diabetiske senkomplikationer.  

Kurset er både for dansktalende borgere, samt borgere der har gavn af støtte fra sundhedsfaglige medarbejdere, der taler arabisk, somalisk eller tyrkisk. 

Kursets forløb  

Kurset løber over 12 måneder og er inddelt i fire faser á tre måneders varighed. På kurset deltager borgeren i individuelle og gruppebaserede forløb med fokus på det, der skal til, for at den enkelte borger kan leve godt med diabetes.  

Der vil blandt andet være fokus på vigtigheden af at følge den medicinske behandling, mulighed for følgeskab til forebyggende besøg hos fodterapeut, tandlæge og øjenlæge samt ambulant behandling, brobygning til træningsaktiviteter og makkerordning. Derefter følger to års opfølgning, hvor borgeren støttes i at fastholde de nye, sundere vaner.

Hør Annelli Sandbæk, enhedschef, Steno Diabetes Center Aarhus, præsentere kursusforløbet og din rolle som læge i Sammen om Diabetes i Aarhus.

Hvilke borgere kan henvises?  

  • Borgeren skal være bosat i Aarhus Kommune   
  • Borgeren skal være mellem 18-65 år   
  • Borgeren skal have HbA1c (Langtidsblodsukker) på mindst 53 mmol/mol   
  • Egen læge og/eller en relevant sundhedsfaglig medarbejder på Steno Diabetes Center Aarhus vurderer, at borgeren kan få gavn af en styrket indsats.

Din rolle som læge 

I opstarten af et forløb lægges der op til en virtuel konference mellem dig og projektmedarbejderen, hvor patientens individuelle behov belyses, og forløbet afstemmes på tværs af sektorer. 

Derudover kan der være behov for en tættere koordinering via korrespondancer undervejs i forløbet. 

I videoen deler praktiserende læge Trine Brogaard, Lægerne i Gellerup, sine erfaringer fra pilotprojektet Sammen om Diabetes. 

Sådan henviser du   

Send en kommunehenvisning og skriv ’Sammen om Diabetes i Aarhus’ i emnefeltet.

For spørgsmål kontakt  

Sussie Østerby, leder af Folkesundhed Aarhus, Vest, mail: suoe@aarhus.dk eller telefon 24 34 19 64, eller

Annelli Sandbæk, enhedschef, Steno Diabetes Center Aarhus, mail: anesnd@rm.dk eller telefon 21 28 20 73.

I videoen kan du høre Fatima Ali, sundhedsmedarbejder, og Ali Khoubaize, sygeplejerske, fortælle om en særlig håndholdt indsats til borgere med diabetes.

 

Læs og download flyer om indsatsen

Forløbet er delt op i fire faser à tre måneders varighed og består af to højintensive faser og to lavintensive faser. Derefter følger to års opfølgning, som skal sikre at borgeren fastholder de nye, sundere vaner.

Individuel samtale 

Efter henvisning afholdes der en afklarende samtale med borgeren, som tager udgangspunkt i den enkeltes behov og omstændigheder. Samtalen har  til formål at afdække borgerens motivation, forventninger og forudsætninger for at arbejde med ændring af sundhedsvaner. Herudfra laves en individuel plan for borgeren for forløbet, og der kan planlægges et møde mellem borgerens praktiserende læge, indsatsens sundhedsmedarbejder samt borgeren, hvis dette vurderes nødvendigt for at sikre en koordineret indsats for borgeren. 

De enkelte forløb vil blive tilpasset den enkelte borgers unikke behov og ressourcer og vil omfatte en kombination af individuelle og gruppebaserede tiltag med fokus på sund livsstil, compliance og fastholdelse. Samtidig vil der være et element af brobygning, som skal være med til at understøtte borgerens fastholdelse under og efter forløb. 

Indsatsens aktiviteter er inden for fire sammenhængende områder

Individuelle forløb: Bilaterale samtaler mellem borgere og relevante sundhedsmedarbejdere, der har til formål at styrke borgerens viden om sygdommen, styrke borgerens sundhedsmæssige kompetencer i forhold til håndtering af sygdomme samt motivere borgeren til at implementere og fastholde en sund og aktiv livsstil.

Gruppebaserede forløb: Gruppebaserede forløb der har til formål at aktivere sociale bånd og energier mellem kursusdeltagerne gennem fokus på eksempelvis madlavning, træningsaktiviteter, patientuddannelse og makkerordning.

Brobygningsforløb: Praktisk støtteindsats der har til formål at øge kursusdeltagernes lyst og overskud til at implementere og fastholde en sund og aktiv livsstil gennem brug af eksempelvis aktivitetspas samt håndholdte brobygningsforløb til foreninger og civilsamfundsaktiviteter.

Opfølgning: Opfølgende dialog og sparring med kursusdeltagerne med henblik på at fastholde de nye vaner, der er opbygget under forløbet, og om nødvendigt genaktivere centrale elementer efter behov.